بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

بازنگری فرمهای مالیاتی

بخشنامه شماره 213/259/29233 تاریخ 1385/07/25

شماره:29233/259/213

تاریخ:25/07/1385

بازنگری فرمهای مالیاتی


شماره:29233/259/213

تاریخ:25/07/1385

پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.
1- برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی
2- برگ مطالبه مالیات تکلیفی
3- برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
4- فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی
5- برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات( تجمیع عوارض)
6- برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک(در اجرای بند 2 ماده 97)
 
محمد قاسم پناهی
مواد قانونی وابسته
 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *