*امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد

*امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد


 

شماره دادنامه: ۸۱/۷۶
تاریخ:۲۰/۰۵/۱۳۷۵
کلاسه پرونده ۷۴/۷۴۰۸۰/۷۴۰۱۱۴/۷۴۰۱۲۱/۱۵۸ ۷۵/۵۹ , ۷۲/۶۱
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی -۱- آقای ابراهیم کشوردوست ۲- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران ) ۳- شرکت پگاه اصفهان ۴- خسرودهقانی ۵- شرکت صنایع مس شهیدباهنر ۶- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود .
طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰ مورخ ۲۳/۹/۷۳ و شماره ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵/۴/۳۰-۱/۸/۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
 
مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : ۱- بخشنامه ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰ مورخ ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده ۱۳۲ ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از ۷/۲/۷۱ به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده ۱۳۲اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ ۷/۲/۷۱ اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از ۷/۲/۷۱ مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از ۷/۲/۷۱ پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات ۱۳۲ اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تـاریـخ تصویب ایـن ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود . ۲- بخشنامه شماره ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵/۴/۳۰-۱/۸/۷۴ همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج ثید ” … از تاریخ بهره برداری … “ در متن قانون آگاهانه و عامدا صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (۱/۸/۷۴ ) همان دیدگاه بخشنامه سابق (۲۳/۹/۷۳ ) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ ۷/۲/۷۱ یعنی تاریخ تصویب ماده ۱۳۲ اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است : حذف عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ از متن ماده ۱۳۲ مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره ۱۰۴۹۲-۹۱ ۸/۱۱/۷۴ اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی ۷/۲/۷۱ باشد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ ۷/۲/۷۱ شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور ) با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۲ قبل از اصلاح و تبصره های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فـردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیـوان تـشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مـی نماید : رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ صدور کارت شناسائی و یـا پــروانه بـهره بـرداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰-۲۳/۹/۷۳ و ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵/۴/۳۰-۱/۸/۷۴ که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (۷/۲/۷۱) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد .
 
اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi