رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

*اموال در اختیار ولی فقیه

رأی شورا شماره 30/4/3640 تاریخ 1371/05/04

*اموال در اختیار ولی فقیه


شماره: 3640/4/30
تاریخ: 04/05/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 333-5/30-29/2/71 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) انجام می شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 30/2/71 در اجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید :
رای اکثریت
انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 6/2/68 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاداجرایی انجام می شود مشمول مالیات نمی باشد.
 
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – سیدمحمدحمیدی – محمدرزاقی – مجیدمیرهادی – علی اکبرنوربخش – علی اصغر محمدی
 
نظر اقلیت
از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا… تعالی علیه مشاهده نمی شود, ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی باشند .
 
محمدطاهر – محمدعلی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته

سایر قوانین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *