موضوع

املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه

املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه


شماره : 6579/4/30
مورخ :5/7/67
 
“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
نامه شماره 37/11561-24/5/1367اداره مالیات برشرکتهابه انضمام فتوکپی نامه شماره
 3/م /455-18/5/1367ممیزکلی شماره 3آن اداره حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1345درشورامطرح است واجمال قضیه این است که :
دفترفنی مالیاتی طی نامه شماره 644/5/30-26/3/1367به استنادماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک کشورتاریخ تملک املاکی که براساس احکام صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت کمیته امدادامام خمینی درآمده اند راتاریخ صدورسندمالکیت دانسته که این نظربه دلیل اینکه ازتاریخ صدور احکام تاصدوراسنادمالکیت مدتی وقفه وجودداردمورداشکال اداره کل مالیات برشرکتهاقرارگرفته است شوراپس ازشورومشورت وبررسی اسنادو مدارک منضم به نامه اداره کل مالیات برشرکتهابه شرح آتی اعلام رای می نماید رای شورایعالی مالیاتی :
چون بموجب بند د تبصره 11قانون بودجه سال 1365کل کشورمصوب 26/12/1364مجلس شورای اسلامی املاکی که دراجرای تبصره 82قانون بودجه سال 1362مصوب 26/12/1361مجلس شورای اسلامی به مالکیت دولت درآمده است به تملک کمیته امدادامام درمی آیدلذاتاریخ مالکیت کمیته امدادامام خمینی نسبت به املاک مزبورتاریخ اجرای قانون بودجه سال 1365ویابه عبارتی اول سال 1365می باشد.
محمدتقی نژادعمران          علی اکبرسمیعی           محمدطاهر
محمدرزاقی             محمودحمیدی
“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی ”                       صفحه 328
***
مواد قانونی وابسته
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها