بخشنامه های مالیاتی

امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م


 

شماره: 24290 /200

تاریخ: 07/12/1391

پیوست:دارد

 

 بخشنامه

 

094

91

بند ب ماده 95

م

  

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی

موضوع

امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

 پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 09/10/1391 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد.

ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلی          2- خارجی

 مرجع پاسخگویی: دفتر خدمات مودیان

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: برای عملکرد سال 1392

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی(چارگون)

         

 

 

  

 

شماره: 19907 /200
تاریخ: 09/10/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
 
071
1391
بند ب ماده 95
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….
موضوع
ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن
به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مودیان، در اجرای بند ب ماده 95 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه اصلاحی جدید “دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل” جهت بهره برداری مودیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی،در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مودیان ابواب جمعی ادارات امور ملیاتی تابعه، اتخاذ نمایند.
2- مودیان مورد نظر،برای عملکرد سال 1392 و بعد،مکلفند از دفتر درآمد و هزینه،مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مودی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می بایست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحویل دفتر به مودی اقدام نمایند.
3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط با هماهنگی این نهادها،برنامه ریزی های لازم جهت اطلاع رسانی به مودیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی               2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر خدمات مودیان
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی (چارگون)
 
 
 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *