93

*الحاق یک تبصره به آئین نامه سازمان تشخیص

شماره آیین نامه:

25390/6271/4/30

تاریخ آئین نامه :

1378/07/10

*الحاق یک تبصره به آئین نامه سازمان تشخیص


 

پیوست:
 
 مصوبه وزارت اموراقتصادی و دارائی درمورد آئین نامه سازمان تشخیص بنا به پیشنهاد شماره 25390 موره 25/5/78 معاونت درآمدهای مالیاتی معطوف به تأئید شورای عالی مالیاتی , متن پیوست به عنوان تبصره ماده 6 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم به تصویبی رسید و به ماده مذکور الحاق میگردد .
 
حسین نمازی
 وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
تبصره – هرگاه ماموران مالیاتی دوره آموزشی را که لازمه انتصاب به سمت کنونی بوده است طی ننموده و یا از شرکت در دوره های بازآموزی که به نظر وزارت متبوع برای ادامه اشتغال در آن سمت ضروری است خودداری نماید و یا در امتحانات مربوط توفیق حاصل نکند , معاونت درآمدهای مالیاتی می تواند آن مامور را به منظور بررسی علل و جهات مربوط به عدم طی دوره های مزبور و یا عدم توفیق درامتحانات به هیأتی متشکل از رئیس شورای عالی مالیاتی , رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی معرفی کند . چنانچه سهل انگاری او در موارد فوق مورد تأئید اکثریت اعضاء هیأت مذکور قرار گیرد , به سمت مادون با سمت غیرمالیاتی منصوب خواهد شد و انتصاب مجدد او به سمت قبلی منوط به طی دوره مورد نظر و توفیق در امتحانات و وجود پست سازمانی و رعایت سایر تشریفات قانونی خواهد بود . تنظیم و انجام امور اداری مربوط به اجرای این تبصره به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. تصمیمات هیأت موضوع این تبصره برای کلیه واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی لازم الاجراء خواهد بود.
 
حسین نمازی
 وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*الحاق یک تبصره به آئین نامه سازمان تشخیص” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید