بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1/1/74

بخشنامه شماره 30/4/10334/4386 تاریخ 1376/10/13

*افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1/1/74


 

شماره: 43866/10334/4/30
تاریخ: 13/10/1376
پیوست:
 
 چون بموجب تصویب نامه شماره 69547/ت /18853/ه مورخ 3/9/76 هیات وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1377 یکصد و هشتاد (180) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/75 میزان معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1377 بشرح زیر خواهد بود.
 درآمد سالانه معاف ازمالیات حقوق ( ریال ) 4320000 = 180 × 400 × 60 (چهار میلیون و سیصد و بیست هزار)
 
 
علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *