اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

اعمال مقررات موضوع تبصره ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ


شماره:۵۹۶۵۷

تاریخ:۲۰/۰۶/۱۳۸۷

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۳۱
۸۷
۱۰۴
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اعمال مقررات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ
نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر ۵% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام) و  EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد ۱۵۹ وتبصره ۳ ماده ۱۰۵ صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی وقراردادهای بین المللی تلفن:۱۹-۳۹۹۰۳۹۱۸
تاریخ اجرا:
۱ /۱/ 1368
مدت اجرا : نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
ایـن بـخـشنـامـه بـر اسـاس آرای شـماره ۱۹۶-۱۹۷-۲۱۲ مـورخ ۱۸/۵/۸۹ دیـوان عـدالت اداری و بخـشنامه شماره ۱۹۴۸۷/۲۱۰ مورخ ۳۱/۶/۸۹ ابطال گردید.
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi