بخشنامه های مالیاتی

اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری

بخشنامه شماره:210/31351تاریخ:1387/04/08

اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری


شماره: 31351/ 210

تاریخ: 08/04/1387

پیوست: دارد
 
بخشنامه
022
87
تبصره 1 ماده 132
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری
تصویر تصویب نامه شماره 33602 /ت 39849 هـ مورخ 6/3/87 هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال معافیت مالیاتی به مدت ده سال پس از بهـره بـرداری بـرای واحـدهـای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی و … خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
 
 
شماره: 33602 / ت 39849 هـ
تاریخ: 06/03/1387
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1387 که در مرکز استان گلستان تشکیل شده به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال(پس از بهره برداری) برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری( مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان مجاز است.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *