قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق

بخشنامه شماره 30/5/3508/338 تاریخ 1380/01/08

اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق


شماره:338/3508/5/30

تاریخ:08/01/1380

پیوست:دارد
 
1- چون به موجب تصویب نامه شماره 58417/ ت 24258 هـ مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1380 مبلغ دویست و شصت (260)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده     فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از:
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق(شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال)
6240000 =260×400×60
 
2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ ت 24129هـ مورخ 14/12/1379 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ،بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ،دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000=12×3000000(سی و شش میلیون ریال)برای سال 1380 مشمول 25%بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود.
جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 انتهای کتاب می باشد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاو ن در آمد های مالیاتی 
 
پیوست:
حقوق ماهانه
حقوق سالانه
مالیات سالانه با        اعمال 25%بخشودگی
مالیات متعلق ماهانه
000/520
000/240/6
معاف
معاف
000/530
000/630/6
800/10
900
000/540
000/480/6
600/21
800/1
000/550
000/600/6
400/32
700/2
000/560
000/720/6
200/43
600/3
000/570
000/840/6
000/54
500/4
000/580
000/960/6
800/64
400/5
000/590
000/080/7
600/75
300/6
000/600
000/200/7
400/86
200/7
3/333/603
000/240/7
000/90
500/7
000/610
000/320/7
800/100
400/8
000/620
000/440/7
000/117
750/9
000/630
000/560/7
200/133
100/11
000/640
000/680/7
400/149
450/12
000/650
000/800/7
600/165
800/13
000/660
000/920/7
800/181
150/15
000/670
000/040/8
000/198
500/16
000/680
000/160/8
200/214
850/17
000/690
000/280/8
400/230
200/19
000/700
000/400/8
600/246
550/20
333/333/728
000/740/8
500/292
375/24
000/750
000/000/9
250/341
813/28
000/800
000/600/9
750/453
813/37
3/333/853
000/240/10
750/573
813/47
000/900
000/800/10
750/720
063/60
000/950
000/400/11
250/878
188/73
000/000/1
000/000/12
750/035/1
313/86
000/100/1
000/200/13
750/350/1
563/112
000/200/1
000/400/14
750/665/1
188/138
000/250/1
000/000/15
250/823/1
188/151
000/270/1
000/240/15
250/886/1
188/157
000/300/1
000/600/15
250/994/1
188/166
000/400/1
000/800/16
250/354/2
188/196
000/500/1
000/000/18
250/714/2
188/226
000/600/1
000/200/19
250/074/3
188/256
000/700/1
000/400/20
250/343/4
188/286
000/800/1
000/600/21
250/794/3
188/316
000/900/1
000/800/22
250/154/4
188/346
000/000/2
000/000/24
250/514/4
188/376
000/100/2
000/200/25
250/874/4
188/406
000/200/2
000/400/26
250/234/5
188/436
000/500/2
000/000/30
250/314/6
188/526
3/333/603/2
000/240/31
250/686/6
188/557
000/700/2
000/400/32
750/077/7
813/589
000/000/3
000/000/36
750/292/8
063/691
مازاد سه میلیون ریال در ماه بدون اعمال 25% بخشودگی
000/100/3
000/200/37
750/832/8
063/736
000/200/3
000/400/38
750/372/9
063/781
000/500/3
000/000/42
750/992/10
063/916
000/000/4
000/000/48
750/692/13
063/141/1
000/500/4
000/000/54
750/392/16
063/366/1
7/666/686/4
000/240/56
000/400/17
062/450/1
000/000/5
000/000/60
750/280/19
729/606/1
000/000/6
000/000/72
750/280/25
729/106/2
000/000/7
000/000/84
750/280/31
729/606/2
000/00/8
000/000/96
750/280/37
729/106/3
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *