اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی


شماره:۶۷۷۹۳

تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۵۱
۸۸
بند د ماده ۳۳
ب
 
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی شهر تهران
اداره کل امور مالیاتی استان تهران
موضوع
اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی
در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده های نفتی و اجرای بند«د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور(۸۸-۱۳۸۴)، هیئت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۸۰/ت ۳۹۶۰۹ هـ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۲۹ مورخ ۲۹/۷/۸۸، فهرست کالاها و فرآورده های نفتی(جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند د ماده ۳۳ قانون مذکور برخوردارنمی گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است.لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.
۱- نفت خام                                                10- لوبکات
۲- گاز طبیعی                                              11- حلال ۴۰۲
۳- گاز مایع(مخلوط بوتان و پروپان)                     12- حلال ۴۰۳
۴- بنزین                                                      13- حلال ۴۰۴
۵- نفت سفید                                              14- حلال ۴۰۶
۶- نفت گاز(گازوئیل)                                      15- حلال ۴۰۷
۷- نفت کوره(مازوت)                                      16- حلال ۴۰۹
۸- میعانات گازی                                           17- حلال ۴۱۰
۹- وکیوم باتوم(ماده اولیه تولید انواع قیر)
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:*      2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱/۱/۸۴
مدت اجرا:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:۳۸۹۶۲ مورخ ۳۰/۴/۸۶ و ۹۸۹۴۵ مورخ ۹/۱۱/۸۶
 
  
 
شماره:۱۴۷۹۸۰/ت۳۹۶۰۹هـ
تاریخ:۲۶/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
 
وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۷ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود:
کالاها و فرآورده های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر “پیوست تصویب نامه هیئت وزیران” است،مشمول حکم بند “د” ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- می باشند.
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
۱- نفت خام 
۱۰- لوبکات
۲- گاز طبیعی
۱۱- حلال ۴۰۲
۳- گاز مایع(مخلوط بوتان و پروپان
۱۲- حلال ۴۰۳
۴- بنزین
۱۳- حلال ۴۰۴
۵- نفت سفید
۱۴- حلال ۴۰۶
۶- نفت گاز(گازوئیل)
۱۵- حلال ۴۰۷
۷- نفت کوره(مازوت) 
۱۶- حلال ۴۰۹
۸- میعانات گازی  
۱۷- حلال ۴۱۰
۹- وکیوم باتوم(ماده اولیه تولید انواع قیر)
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi