بخشنامه های مالیاتی

*اعلام سهمیه وصول سال 71 و ماخذ پرداخت پاداش

بخشنامه شماره 2412 تاریخ 1371/01/26

*اعلام سهمیه وصول سال 71 و ماخذ پرداخت پاداش


 

شماره: 2412
تاریخ: 26/01/1371
پیوست:
 
همانطورکه اطلاع دارید، باتائیدات خداوند متعال وتلاش ایثارگرانه همکاران عزیز کادرمالیاتی و پشتیبانی سایرکادرهای وزارت متبوع ، وصولی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به رقمی معادل 2765 میلیارد ریال ( یعنی حدود 16 درصد بیش از پیش بینی بودجه مصوب ) بالغ گردید. فرصت راغنیمت شمرده وازتلاش صمیمانه عموم همکارانی که درحد توان خود درتحقق این امر مهم موثر بوده اند، سپاسگزاری وتقدیر مینماید. ازآنجاکه سال 1371، چهارمین سال ازبرنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ومتضمن رشد فزاینده تراقتصاد کشوربه ثمرنشستن برنامه های تولیدی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربخش های مختلف اقتصادی میباشد، مقتضی میداند همزمان با ابلاغ سهمیه وصول ادارات ، نکاتی رابعنوان خطوط کلی برنامه اجرائی دستگاه مالیاتی درراستای اهداف پیش بینی شده سالجاری یادآوری نماید تابنحو مقتضی باطلاع همکاران محترم درتمامی سطوح سازمان برسانند:
1- سهمیه وصولی هراداره که به تفکیک منابع مالیاتی درپایان همین دستورالعمل درج گردیده ، درچارچوب ظرفیت مالیاتی کشور و باتجزیه و تحلیل آماروارقام وصولی و براساس ضوابط علمی توسط حوزه معاون محترم اقتصادی برآورد تعیین گردیده است ، درمقایسه باظرفیت بالقوه مالیاتی کشور بین 30 تا 70 درصد فاصله دارد وبنابراین ، باسوابقی که ازهمت همکاران گرامی درسالهای گذشته وجود دارد، امید آن میرود که بااستعانت ازالطاف الهی ، سهمیه سالجاری نیز بیش ازارقام برآوردی به حیطه وصول درآید0 بدیهی است که افزایش سهمیه سالجاری نسبت به سال گذشته درمنابع مختلف ، نباید بمنزله افزایش سهمیه مالیات مودیان درشرایط ثابت تعبیر گردد، بلکه افزایش مزبور بایدازطریق شناسائی مودیان وکشف درآمدهای واقعی درآن منبع مالیاتی تامین شود والقاءاینگونه تعبیرات ازطریق برخی ماموران تشخیص به مودیان در گذشته موجبات پاره ای نتیجه گیریهای منفی و طرح شکوائیه هائی رافراهم نموده است .
2 – وصول سریع وبموقع مالیاتها درراس برنامه های اجرائی سالجاری قرار خواهد گرفت 0 برای تحقق این منظور ، اقدام سریع نسبت به وصول مالیاتهای متعلق به سود مندرج دراظهارنامه های تسلیمی مودیان تقدم در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مهم درهرحوزه مالیاتی ، ترغیب وهدایت مودیان مالیاتی حل اختلافات مالیاتی ازطریق آقایان ممیزین کل ، تلاش بیش ازپیش آقایان ممیزین کل دررفع اختلافات مالیاتی مرجوعه اولویت داده به طرح پرونده های مالیاتی مهم درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، عدم صدور قرارهای غیرضروری درمرحله رسیدگی هیاتها وبالاخره صدور بموقع اوراق مالیاتی قطعی وحسب مورد ارجاع پرونده مودیان بد حساب به ادارات وصول واجراء مورد توجه آقایان مدیران وسلسله مراتب تشخیص ووصول مالیات خواهد بود0 در تمامی مراحل ، رعایت عدالت وواقعیت درتشخیص مالیاتها مورد تاکید است.
3 – ملاک تخصیص و پرداخت پاداش درسالجاری نیز میزان وصولی ادارات خواهد بود. مضافا” باینکه پاداش افزایش وصولی درمنابع شرکتهای خصوصی ، حقوق مشاغل ، مستغلات ، ارث ، نقل وانتقال وسرقفلی سالانه املاک و0000 و تعاون ملی (کلیه منابعی که مشمول 1% میباشد) مطابق ترتیبات گذشته برمبنای اضافه وصولی نسبت به سال قبل وبه کسانی پرداخت خواهد شد که دراین امر فعالیت موثرداشته باشند0
4 – سهمیه مالیات قابل وصول سالجاری آن اداره کل به تفکیک منابع مختلف بشرح جدول زیرتعیین میگردد: مالیات مشاغل- مالیات مستغلات- مالیات سالانه- مالیات مستغلات – مالیات ارث – مالیات نقل وانتقالات- مالیات املاک مسکونی
 
 
احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 217 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌…
  -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *