تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1387

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 116263/ت39911ک تاریخ 1387/07/13

شماره:116263/ ت 39911ک

تاریخ:13/07/1387

اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1387


 
شماره:116263/ ت 39911ک
تاریخ:13/07/1387
پیوست:دارد
 
وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت دادگستری- وزارت تعاون- وزارت صنایع ومعادن- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (هـ) تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
تا زمان ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 30322/ ت37057هـ مورخ 30/2/1386 معتبر خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 8/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *