اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1387

اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷


 
شماره:۱۱۶۲۶۳/ ت ۳۹۹۱۱ک
تاریخ:۱۳/۰۷/۱۳۸۷
پیوست:دارد
 
وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت دادگستری- وزارت تعاون- وزارت صنایع ومعادن- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ ت ۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (هـ) تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
تا زمان ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۳۲۲/ ت۳۷۰۵۷هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ معتبر خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi