رای شورا شماره 201/18155 تاریخ 1388/11/12

اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده

اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده


 

شماره:18155/201
تاریخ:12/11/1388
پیوست:
 
 
صورتجلسه مشورتی مورخ 7/11/1388 شورای عالی مالیاتی
 
مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر مـحتـرم امـور اقتـصادی و دارائی حـسب ارجـاع مـورخ 29/10/88 رئیـس کـل محـترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مودیان که صرفا نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صـنایع آلاینـده محـیط زیـست مـوضوع قـسمت اخـیر بـند هـ مـاده 3 قـانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مـذکـور تشـکیل و ضـمـن مـطالعه و بـررسی مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید:
 
رأی اکثریت:
با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ….. و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آئین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آئین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره(2) این ماده گذارده شده و لذا ” عوارض” را عملا در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند هـ ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می باشد.
 
محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری
 
 
نظر اقلیت:
بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا اعتراض مودیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند” هـ” ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوما مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد.
 
غلامعلی آبائی – اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده
 
 
 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا…
ماده 3- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌ها…
ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص…
ماده 40- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط…

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید