موضوع

اظهارنامه متمم گمرکی مربوط به واردات سال قبل مودی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

اظهارنامه متمم گمرکی مربوط به واردات سال قبل مودی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


 نمونه آرای شعب

شماره: 5028/4/30

تاریخ: 20/06/1386

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی واخواهی: 3636-27/7/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373
شماره حوزه مالیاتی: 3926
شماره سر ممیزی مالیاتی: 392
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی آذربایجان شرقی
تاریخ ابلاغ رأی: 2/11/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10096/4/30-1/12/79
 
خلاصه واخواهی: اعتراض اصلی شرکت در باب دو قلم تحت عنوان کوتاژهای 101695 و 101696 مورخ 3/5/73 صادره برای محاسبه مابه التفاوت تجدید ارزیابی و افزایش حقوق گمرکی مربوط به دو فقره پروانه های گمرکی شماره 296621 و 296622 ترخیص شده در سال 72 می باشد که به قرائن مالیاتی سال 73 و نتیجتا به درآمد مشمول مالیات و مالیات سال 73 اضافه شده است.
شرکت بر اساس سوابق امر برای کالای وارداتی مورد نظر تعرفه 01/39ح1 را در اظهارنامه گمرکی مربوطه قلمداد کرده بود ولی اداره گمرک نظر به شماره تعرفه گمرکی دیگر به شماره 09/32د برای کالای یاد شده داشته که تحت شماره تعرفه اخیر حقوق و عوارض گمرکی بیشتری را مطالبه می نمود، نتیجتا بین شرکت و اداره گمرک اختلاف ایجاد شد و بر اساس رأی هیئت حل اختلاف گمرکی مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر از شرکت مطالبه نمودند.
به طوری که ملاحظه می فرمائید در سال 73 شرکت هیچگونه وارداتی نداشته است بلکه واردات در سال 72 صورت گرفته و در همان سال مصرف گردیده و فقط حقوق و عوارض گمرکی بیشتری در سال 73 بدلیل تعویض تعرفه از ناحیه اداره گمرک از شرکت مطالبه کردند. با اینکه اداره گمرک سهلان طی نامه شماره 23441/249/2334/12/142 مورخ 10/11/75 صراحتا این مطلب را در پاسخ استعلام حوزه مالیاتی اعلام داشته است مورد توجه مراجع مالیاتی قرار نگرفته که عمل آنها وجاهت قانونی ندارد بنابراین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و احقاق حق را دارد.
رأی- شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی ومطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به حکایت پرونده امر ممیز مالیاتی علاوه بر تعیین درآمد بر مبنای مبلغ 429،717،809 ریال بهای تمام شده کالای فروخته شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی، یک فقره پروانه گمرکی شماره 868530 مورخ 13/12/73 و دو فقره اظهارنامه های متمم شماره 101695 و 101696 مورخ 31/5/73 را نیز بعنوان وارداتی که در دفاتر سال 73 عمل نشده اند مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده که به ادعای مودی اظهارنامه های متمم یاد شده مربوط به کالاهای وارداتی شرکت در سال 72 بوده که به علت اختلاف شرکت با گمرک در مورد اعمال تعرفه کالا در سال 73 صادر و بر اساس آنها تفاوت حقوق و عوارض گمرکی محاسبه و وصول شده است و اصولا در سال 73 ورود کالای موضوع اظهارنامه های متمم مذکور مطرح و محقق نبوده تا مبنای محاسبه و مطالبه مالیات قرار گیرد وبا اینکه نامه شماره 22441/249/2234/12/149 مورخ 10/11/75 اداره گمرک سهلان عنوان حوزه مالیاتی (برگ ردیف 79 پرونده مالیاتی) نیز گواه ادعای مودی در این مورد می باشد مع الوصف مجریان قرار صادره از طرف هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر نیز بر این اساس اقدام به صدور رأی نموده اند. بنا به مراتب فوق شکایت وارد است واین شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث ایراد یاد شده و بلحاظ اینکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اظهارات مودی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
علی اکبر نور بخش
صدیقه کاتوزیان
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها