اظهارنامه الکترونیکی سال 1391

اظهارنامه الکترونیکی سال ۱۳۹۱


شماره:۹۸۷۱/۲۰۰/ص

تاریخ:۰۲/۰۶/۱۳۹۲

پیوست:دارد

 

بخشنامه

 

۰۵۶

۹۲

۱۷۷

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان…

موضوع

اظهارنامه الکترونیکی سال ۱۳۹۱

     پیرو بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ در ارتباط با مـهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی عملکرد سـال ۱۳۹۱ کـه بـدون امـضای دیجـیتال ارسـال شـده است، بـدینوسیله به اطلاع می رساند صرفا برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مـورخ ۳۱/۵/۱۳۹۲ تـعطیل بـوده اند،روز شنبه مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: مطابق بخشنامه

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

 

 

شماره:۷۱۶۹/۲۰۰/ص

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۰۳۵

۹۲

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان…

موضوع

اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۱

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.

۲- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صـورت بـرای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شـده اظـهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جـاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت ۴۰% مالیات متعلقه تا ۳۱/۴/۱۳۹۲ اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا ۱۵/۵/۱۳۹۲ تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: —-

مدت اجراء:  مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۷۷ ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi