اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد 86 الی 1390

اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد ۸۶ الی ۱۳۹۰


شماره:۴۰۹۲۶/۲۳۰/د

تاریخ:۲۷/۱۲/۱۳۹۱

پیوست:

 

امورمالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

در راستای بهره برداری بهینه از اطلاعات خرید، فروش و معاملات ذیحسابی ها و مستندسازی رسیدگی پرونده های مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مودیان محترم مالیاتی، بدینوسیله مقرر می­ دارد در خصوص کلیه اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ به شرح ذیل اقدام نمایند.

۱. ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ تمامی اطلاعات دریافتی سنوات مذکور را بچ­بندی و تحویل مسولین فناوری اطلاعات ادارات کل نمایند .

۲. واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۲ اطلاعات دریافتی را پانچ نموده و تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ در قالب واسط مغناطیسی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل نمایند .

۳. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پردازش کلیه اطلاعات فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ اقدام و از طریق سامانه های مربوطه به صورت برخط (online) در اختیار ادارات کل       امور مالیاتی قرار گیرد .

۴. اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ توسط ادارات کل درخصوص عملکرد سال ۱۳۸۶ به صورت فیزیکی به واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال گردد .

۵. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر اطلاعات مالیاتی بر انجام صحیح موارد فوق براساس زمان بندی اعلام شده نظارت داشته و بصورت ماهیانه گزارشی در خصوص اطلاعاتی که قبل از تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ توسط ادارات کل امور مالیاتی دریافت ولی در زمان اعلام شده وارد             سامانه های مربوطه نشده به این معاونت ارائه نمایند .

۶. در همین راستا نامه های شماره ۱۳۱۳۹۲/۱۶۲۸۴/۲۳۱ مورخ  ۱۷/۲/۸۷ و ۲۷۴۸/۲۳۰/د مورخ ۷/۲/۱۳۸۹و۱۱۸۰۱/۲۳۰/د مورخ۲۰/۴/۱۳۹۰معاونت وقت عملیاتی در خصوص ارسال فیزیکی اطلاعات دریافتی بین واحدهای مالیاتی منسوخ می گردد.

مسئولیت حسن اجرا بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۵۶ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حدا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi