41

*اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05

شماره آیین نامه:

32480/ت 27258هـ

تاریخ آئین نامه :

1381/07/07

*اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05


 

پیوست:
 
وزارت اموراقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: ” ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون مـوضـوع مـاده (3) یـا (4) ایـن آیـیـن نـامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده ) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امورمالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کـشور حـداکثر تا میزان خسارت وارده از بـدهی مـالیاتی مودی , با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بـدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد.
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید