تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اضافه شدن متن به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19

تصویب نامه و تصمیم نامه : 4887ت/262655 تاریخ تصویب نامه تصمیم نامه : 1391/12/28

اضافه شدن متن به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19

شماره:262655/ت48877ن

تاریخ:28/12/1391


پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/8/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:

موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت50343هـ مورخ 18/03/1393، تصویب نامه مذکور جایگزین تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 شد.

 

شماره: 73848/ت48222ن

تاریخ: 19/04/1391

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 1391/03/27 به استناد اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود :

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید .

شماره : 28610/ت50343هـ

تاریخ : 18/03/1393

هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1 – کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند .

2 – این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود .

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *