آئین نامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه شماره 200/652 تاریخ 1389/041/18

شماره آیین نامه:

652/200

تاریخ آئین نامه :

1389/01/18

اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم


پیوست:
 
مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی
دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع:اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
احتراما،پیرو بخشنامه شماره 77862/200مورخ 26/12/88 در خصوص اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،عناوین ممیزین کل مالیاتی و سر ممیزین مالیاتی مذکور در متن تبصره (2) الحاقی به ماده 48 آئین نامه یاد شده به ترتیب به روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی اصلاح می گردد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *