اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح ماده ۴۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:۶۵۲/۲۰۰

تاریخ:۱۸/۰۱/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی
دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع:اصلاح ماده ۴۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
احتراما،پیرو بخشنامه شماره ۷۷۸۶۲/۲۰۰مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ در خصوص اصلاح ماده ۴۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،عناوین ممیزین کل مالیاتی و سر ممیزین مالیاتی مذکور در متن تبصره (۲) الحاقی به ماده ۴۸ آئین نامه یاد شده به ترتیب به روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی اصلاح می گردد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
شماره:۷۷۸۶۲/۲۰۰
تاریخ:۲۶/۱۲/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی
– دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع: اصلاح ماده ۴۸ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
 
بنا به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و با عنایت به مفاد ماده ۲۴۵ قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۸ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده ۴۸ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ مذکور به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۸ آئین نامه مزبور الحاق می گردد:
« سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.»
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
شماره: ۱۸۷۲۰
تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
بخشنامه
 
 
کد:
۰۱۶
۸۷
۲۱۹
م
 
مخاطبین / ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی …
موضوع
اصلاح ماده ۴۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م
بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۱۵۰ مورخ ۱۹/۹/۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده ۴۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۴۸اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امـور مـالـیاتی یـا پـستهـای بـالاتر بـاشـد و در امـر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.
 
 
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:               2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تلفن:۲۲۹۶۷۷۹۶
تاریخ اجراء:از ابتدای سال ۱۳۸۷
مدت اجراء:نا محدود
مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 
 
شماره:۵۸۴۴۹/۲۱۰/د
تاریخ:۲۷/۱۱/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
سلام علیکم
 
احتراما، بازگشت به ارجاع نامه شماره ۵۵۳۶۲/۲۴۳/د مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، به استحضار می رساند:
مطابق ماده ۲۴۵ ق.م.م، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
در راستای توجه سازمان به تحقق عدالت مالیاتی و بالمال دادرسی عادلانه مالیاتی از طریق انتخاب و انتصاب نمایندگان بصیر و کاردان و مطلع و با تجربه، بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت، ماده ۴۸ آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شرح ذیل اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۸۲۰ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ ابلاغ گردید.
” نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت،از بین کارمندان واجد شرایط سازمان که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.”
علی ایحال برخی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها(از جمله چهارمحال و بختیاری) به علت:
الف- مشکلات منابع انسانی
ب- عدم تمایل روسای امور مالیاتی جهت پذیرش این پست
ج- کافی دانستن تحصیلات و تجربه روسای گروه مالیاتی جهت انتصاب به پست نمایندگی و …
پیشنهاد انتصاب روسای گروه مالیاتی را به سمت مورد نظر مطرح می نمایند.
تبصره یک ماده (۵۸) آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دی ماه ۱۳۸۷ در ۶۷ ماده و ۳۴ تبصره بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتهای کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده، راهکار حل مشکل مورد بحث را به شرح ذیل ارائه نموده، لیکن به علت عدم ابلاغ تاکنون به اجرا در نیامده است.
” سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط  مطابق این آئین نامه وجود نداشته باشد، با پیشنهاد معاونت تخصصی ذیربط و موافقت رئیس کل سازمان نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ممیزین کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال و یا سر ممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر در قانون انتخاب نماید.”
مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می گردد.
  
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi