قوانین وابسته مالیاتی, آئین نامه های مالیاتی

اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه شماره 200/77862 تاریخ 1388/12/26

77862/200

1388/12/26

شماره آیین نامه:

77862/200

تاریخ آئین نامه :

1388/12/26

اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:77862/200
تاریخ:26/12/1388
پیوست:
 
 
مخاطبان:ادارات کل امور مالیاتی
– دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع: اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 
بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21/12/88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده 48 آئین نامه اجرائی ماده 219 مـذکـور بـه تبـصره 1 تبـدیل و مـتن زیر به عـنوان تبـصره 2 به ماده 48 آئیـن نامه مزبور الحاق می گردد:
« سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.»
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *