اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل)تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ ت59661 هـ مورخ 1400/12/24

اصلاح بند (۵) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل)تبصره(۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۰۰۳۹/ ت۵۹۶۶۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

شماره: ۵۶۴۲۰۵۹۹۹۴هـ

تاریخ: 1401/04/07

هیئت وزیران در جلسه 1401/04/05 به پیشنهاد شماره 47841/46191 مورخ 1401/03/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) اصلاحی ماده (۳) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ت۵۹۶۶۱هـ مورخ 1400/12/24، عبارت «پس از وصول در سررسید،» حذف می شود.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته

سایر قوانین

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi