اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه 1401

اصلاح بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه ۱۴۰۱

شماره: 200/1401/526

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

دستورالعمل

۵۲۶۱۴۰۱مواد 38،۳۹ و 40الف
مخاطبینادارات کل امور مالیاتی
موضوعاصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1401

پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و در راستای بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجـه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد.

الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (۷) و بند ب ماده (۲۶)

۱) واریز یک نهم (۱/۹ ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت;

 (2واریز چهار نهم (۴/۹ ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی;

 (3واریز چهار نهم ( 4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض.

مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود:

مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت

                                               100,000,000,000 =  1/9  × 900,000,000,000

مالیات سهم درآمد عمومی

                                               400,000,000,000 =  4/9× 900,000,000,000

عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر

                400,000,000,000 =  4/9  × 900,000,000,000

۱۳) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (۷) و بند ب ماده (۲۶)

۳-۱-۱) واریز سه درصد (۳%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی;

۳-۱-۲) واریز (۲۷/۰%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …;

۳-۱-۳) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517;

۳-۱-۴) واریز ده درصد (۱۰%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور;

۳-۱-۵) واریز نود درصد (۹۰%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت.

مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود:

سهم درآمدهای اختصاصی سازمان

                                                               300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000

سهم سه درصد (۳%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و …

                        300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000

سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری  

                   9,400,000,000 = 94  %× 10,000,000,000  

سهم سایر مناطق

                        390,000,000,000 = 10,000,000,000-400,000,000,000

سهم درآمدهای اختصاصی سازمان  

                                          11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000

سهم سه درصد (۳%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و …    

          11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000

سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (۶%)

                            366,600,000,000 =  94 %× 390,000,000,000

سهم وزارت کشور 

                                             36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000

سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر

           329,940,000,000= 90% ×  366,600,000,000

تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.

سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 به قوت خود باقی می باشد.      

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:
۱- داخلی*      2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی
تلفن:۰۲۱-۳۳۹۶۷۸۱۵
تاریخ اجرا:
مطابق دستورالعمل
مدت اجرا:
مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:
دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی
نحوه ابلاغ:
سیستمی
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi