قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور

بخشنامه شماره 230/93/33 تاریخ 1393/03/11

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور


شماره:33/93/230
تاریخ: 11/03/1393
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
33
93
جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390
ب
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی                                                      
موضوع
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور
پیرو بخشنامه های شماره 35962/230/د مورخ 5/10/1390 و 22497/230/د مورخ 12/8/1392، به پیوست تصویب نامه شماره 23754/ت50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به اصلاحات انجام شده در آیین نامه اجرایی مذکور و حذف گزارش حسابرسی مالیاتی در تاییدیه موضوع ماده(10) آیین نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سالهای مربوط موجب عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تاییدیه های مربوط به سال تجدید ارزیابی(1390) و اولین سال پس از تجدید ارزیابی(1391) در اجرای اصلاحی آیین نامه مذکور، چنانچه هر یک از مودیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال 1392 (31/4/1393)نسبت به ارائه تاییدیه های موضوع ماده 10 آیین نامه برای هر یک از سالهای مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات و آیین نامه اجرایی،امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاییدیه موضوع ماده 10 برای سنوات بعد از سال 1391(تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می باشد.
ضمنا نمونه فرم تاییدیه پیوست بخشنامه شماره 19133/230/د مورخ 13/7/1392 برای ارائه تاییدیه مورد نظر در اجرای این بخشنامه نیز قابل بهره برداری می باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا : عملکرد 1390
مدت اجرا : عملکرد1390 و سالهای بعد
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی / سیستمی
بخشنامه ها / دستورالعمل های منسوخ: بند 2 بخشنامه شماره 14973/230/د مورخ 3/6/1392
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *