اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض


شماره: ۳۲۲۲۵/۲۱۰

تاریخ: ۱۲/۰۴/۱۳۸۶

پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات
اداره کل امور مالیاتی استان
 
پیـرو بخـشنامـه شـماره ۲۱۸۶۲/۴۴۶۵-۲۱۱ مـورخ ۱۳/۱۲/۸۴ مـوضـوع ابـطال تبصره های یک و پنج ماده ۱۱ و عبارت ((بصورت روز شمار محاسبه می شود)) از متن ماده ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض بموجب دادنامه شماره ۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵ مورخ ۳/۵/۸۴ صادره از هیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری، نـظر به ایـنکه ابـهامـاتی در خـصوص اخـذ مـالیات نـقل و انتـقال در زمـان تنـظیم اسـناد وکـالت فـروش خـودرو بـرای ادارات امـور مالیاتی وجود دارد، بـدینوسیله تأکید می گردد از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر از مطالبه مالیات نقل وانتقال اسناد وکالت فروش خودرو خودداری نمایند.
 
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
شماره:۲۱۸۶۲/۴۴۶۵/۲۱۱
تاریخ:۱۳/۱۲/۱۳۸۴
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
تصویر دادنامه شماره ۱۸۷،۱۸۶،۱۸۵ مورخ ۳/۵/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک وپنج ماده ۱۱و عبارت “به صورت روز شمار محاسبه می شود” از متن ماده ۲۹آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جـمـهوری اسـلامی ایران و چـگونگی برقـراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
ضمنآ مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (۳)ماده(۶)، دو ونیم درصد(۵/۲%)به ازای هر ماه (۳۰روز)تأخیر می باشد و مدت کمتر از (۳۰روز)نیز قابل وصول نمی باشد.
 
 
 
علی اکبرعرب مازار 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، کشور وصنای…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi