اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ و شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها


شماره:۱۴۲/۹۳/۲۰۰

تاریخ: ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

پیوست:

 

بخشنامه

 

 

 

۱۴۲

 

۹۳

 

جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰

 

ب

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

اصلاحیه تصویب نامه های  شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ و شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 

   پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۹۶۲/۲۳۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، به پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ و تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می­گردد.

    با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۷/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ نکات زیر موکدا یادآور می گردد:

الف) در اجرای تبصره ماده (۱۰) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (۲) ماده (۲) مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۳مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده ۱۰ آن را برای سال ۱۳۹۰ که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

ب) با توجه به اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع   این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده ۱۰ را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید.

پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.

 

ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد.

ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود.

ج) با توجه به حذف ماده (۳) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد.

چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم الاجراء است، پیوست می­باشد.

 

حسین وکیلی

معاون مالیات­های مستقیم

 

تاریخ اجرا:

  ۱/۱/۱۳۹۰

 

مدت اجرا: 

 مطابق مصوبه

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

 

* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     

         

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi