اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷


شماره: ۶۸۵۴۷
تاریخ: ۰۸/۱۲/۱۳۸۵
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
مجله مالیات
 
اصـلاحیه آئین نامه نحوه پرداخـت حـق الزحـمه اعضاء هیـأتهای حل اخـتلاف مـالیاتی مـوضوع تبـصره ۲ مـاده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کـه در تـاریـخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ به تـصویب وزیـر محـترم امور اقـتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
 
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰
 
 
آئـین نـامـه نـحوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأتـهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی مـصـوب ۳۱/۶/۸۱ بـه شـرح زیـر اصـلاح مـی گردد:
الـف- متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۲۵/۰۳/۹۰ جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:

 

«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد ۳ مـاده ۲۴۴،بـابت هر جلسه(تا ۲ ساعت)مبلغ سیصد هزار(۳۰۰۰۰۰)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

 

الف- متن زیر جایگزین بند(۱) می شود:
۱- حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا ۲ ساعت) مبلغ هشتاد هزار(۸۰۰۰۰) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از ۲ ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(۲۰۰۰۰)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
ب- بندهای ذیل به عنوان بند ۵ و ۶ به آئین نامه الحاق می گردد:
۵- در صورت غیبت و عدم حضور تا ۳ جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
۶- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(۱) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل ۱۵% تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۲۸۲/۳۴۳۳/۲۱۴ مورخ ۴/۱۱/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ ۷/۱۱/۸۵ به تصویب رسید.
 
 
داود دانش جعفری
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi