اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی

اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۳۹)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (۱۷) الحاقی


شماره:۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷/هـ

تاریخ: ۴-۶-۱۳۹۳

پیوست:

 

بسمه تعالی

 

 

تصویب نامه

 

اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۳۹)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(۱۷) الحاقی(مصوبه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ۴-۶-۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح مواد(۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ هـ و اصلاحیه آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ هـ و ماده ۱۷ الحاقی موضوع تصویبنامه شماره۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲ هـ(مصوبه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۴-۶-۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه۲۶-۵-۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۸۱۲-۱ مورخ۱۲-۱۱-۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره(۳)ماده(۱۳۹)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب۱۳۸۰-تصویب کرد:

مواد(۱۵)و(۱۶)آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده(۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- موضوع تصویب نامه شماره۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ هـ مورخ۷-۱۲-۱۳۸۱ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ هـ مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۱ و ماده(۱۷) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره۱۷۶۷۶۶/ت ۴۱۲۹۲ هـ مورخ۹-۸-۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می شوند:

ماده(۱۵)- اشخاص موضوع ماده(۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰-حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

ماده(۱۶)- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده(۱۳۹) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهار نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

این اصلاحیه از تاریخ۱-۱-۱۳۹۰ لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهار نامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

ماده(۱۷)- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند(ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- خواهدبود. در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره-آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

 

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi