تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­ نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن

اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­ نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن

اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­ نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن


شماره:67323/ت53224 هـ

تاریخ: 6-6-1395

             

             

            تصویب نامه هیأت وزیران

            دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

             

            هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی ، تصویب کرد:

دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­ شود:

  1. در بند (5) بعد از عبارت ” عوارض سالانه انواع فعالیت­ ها ” عبارت “(فضای مسقف و غیر مسقف )” اضافه می­شود.
  2. متن زیر جایگزین تبصره (2) بند (8) می­شود:

تبصره 3-به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده ، واردات کالاهای تولید یا پردازش­شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف می­باشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود.

  1. جدول ذیل بند (د) شیوه­نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی( عوارض صدور مجوز ساخت و پایان کار ) موضوع بند (1-11) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

الف – در بند (3) جدول عوارض صدور مجوز ساخت – پروانه ساخت وذیل عنوان برای زمین­های با تراکم پایه کوچک­تر و یا مساوی (50%) عبارت ” بیش از تراکم پایه (50%)” به عبارت ” تا (50%) بیش از تراکم پایه ” اصلاح می­شود. 

ب- جدول زیر به عنوان بند (1-3) به جدول عوارض صدورمجوز ساخت – پروانه ساخت اضافه می­ شود:

 

 

 

 3-1

 

 

برای کلیه کاربری ها به جز خدماتی، نمایشگاهی و اداری ، تجاری و بانک

تراکم قابل واگذاری

نرخ واگذاری تراکم جدید

تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمین­های با تراکم 50%

%10نرخ روز زمین مصوب سازمانی

تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمین­های با تراکم 100%

%25 نرخ روز زمین مصوب سازمانی

از 50% تا 100% بیش از تراکم پایه زمین

%30 نرخ روز زمین مصوب سازمانی

از 100% تا 150% بیش از تراکم پایه زمین

%50 نرخ روز زمین مصوب سازمانی

از 150% تا 200% بیش از تراکم پایه زمین

%75 نرخ روز زمین مصوب سازمانی

بیش از 200% تراکم پایه زمین

%100 نرخ روز زمین مصوب سازمانی

             

            پ- در جزء (پ-3) بند(ب) ردیف (5) جدول عوارض صدور مجوز ساخت و ساز- پروانه پایان کار، واژه ” هشت ” بعد از عبارت” مساحت عرصه” اضافه می­شود.

4- متن زیر به عنوان بند (9-11) اضافه می­شود:

” 9-11حق­ الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود .”

5- متن زیر به عنوان بند (12) اضافه می­شود:

     ” 12- عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه ­های متعلق به سازمان­ های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می­ گردد:

1-12 – به سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­شود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاه­های متعلق به سازمان­ های مزبور عبور می­نمایند، وجوه تعیین­شده به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأیید­شده به مهر دفتر هیئت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

2-12 – به سازمان ­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­ شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال ارز معتبر حسب مورد براساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

3-12 – به سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می­ شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه­ های متعلق به سازمان­های مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد های سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

 

              اسحاق جهانگیری

           معاون اول رییس جمهور

 

جدول شماره 1

جدول هزینه های کارشناسی خدمات شهری

ردیف

شرح خدمات

1

بازدید و مشخص نمودن بر و کف زمین متقاضی

300000 ریال

 

2

بازدید از زمین یا ساختمان متقاضی جهت صدور پروانه احداث بنا یا پروانه پایان کار

300000 ریال

3

بازدید جهت اعلام نوع کاربری زمین متقاضی

150000 ریال

 

 

جدول شماره 2 (تعرفه خدمات در پاویون)

ردیف

 

شرح خدمات

      بهای خدمات

پروازهای بین المللی

پروازهای داخلی

 

 

1

مقامات ومیهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاویون ) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی استفاده می­ کنند .

هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن

هرگروه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن

 

 

         

 

جدول شماره 3 (تعرفه خدمات در پاویون)

 

 

ردیف

 

شرح خدمات

بهای خدمات پیشنهادی

 

توضیح واستثناء

پروازهای بین المللی

پروازهای داخلی

 

 

 

1

 

 

استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده  می نماید .

 

 

 

برای هر تن وزن هواپیما در  یک کیلومتر 0/004دلار

 

 

 

معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

-محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط براساس نقشه­ های هوا نوردی درنظر گرفته می شود .

– حدافل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی 100 دلار و پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن تعیین می شود .

– هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم مشمول 70% تخفیف خواهند شد .

– هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویسهای خاص در ایران توقف نمایند مشمول 50% تخفیف خواهند شد .

 

 

 

 

2

 

 

 

نشست و برخاست برای هر دفعه

(LANDHNGFEE)

برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی 6 دلار

 

 

 

 

 

 

 

معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

 

 

-بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی20% بهای خدمات اضافه دریافت و برای پروازهای داخلی 20% تخفیف داده می­ شود.

-حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی 100 دلار و برای پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن و برای هواپیماهای زیر 2  هزار کیلوگرم معادل 30% ریالی آن می باشد .

-حداقل بهای خدمات در ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم آموزشی معادل 30% ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد.

-در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاهها 25% بهای خدمات نشست و برخاست اضاه دریافت می گردد.

– در فرودگاه­هایی که سرویس راداراپروج ارایه می­شود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد.

-از کلیه پروازهای غیر برنامه­ای و یا فوق العاده 25% خدمات اضافه دریافت می گردد.

-درصورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدا به  دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست  معاف خواهد بود .

برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج و     تقرب پرواز است 5 دلار

برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج مراقبت می­باشد 4 دلار

برای­ هرهزارکیلوگرم وزن­ هواپیما در فرودگاههای باباند اسفالت و سرویس رادیویی­3دلار              

 

 

3

 

توقف هواپیما

(PARKING FEE)

برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به وقت محلی 5% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی 10% بهای نشست و برخاست

 

 

معادل چهل (40%) درصد  ریالی بانرخ ارز اعلام شده

مدت توقف اولیه معاف  از پرداخت در فرودگاههای کشور 2 ساعت می­باشد.ازهر هواپیمایی که به  دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیر عادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمی­شود و در محاسبه ساعات توقف کمتر از نیم ساعت معادل 30 دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد .

 

 

4

 

تسهیلات روشنایی

LIGHTING   FEE))

برای هر بار استفاده ازتسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای بین­المللی کشور 60 دلار

 

معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده

برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود از هرهواپیمای خارجی 30 دلار و از هر هواپیمای ایرانی معادل ریالی آن دریافت می گردد .

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

برای توقف در آشیانه

(HANGER  CHARGE )

یک ساعت اولیه   معاف   و برای هر ساعت توقف اضافی تا 24 ساعت برای هر تن وزن هواپیما 0/2دلار

 

 

 

معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارزاعلام شده

 

 

 

در صورتی که آشیانه مجهز به تاسیسات برودتی و حرارتی باشد علاوه بر نرخهای مقرر 50% اضافه    دریافت می گردد .

از 24 ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن   هواپیما 3/2  دلار

 

از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن  2/9  دلار

از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن 2/5 دلار

 

 

6

 

هزینه سر و صدا

NOUSE & GAS)

      (EMLSSTON CHARGE

 

 

%50 بهای خدمات نشست و برخاست در روز

 

معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

 

از ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر 1/5دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و  برای پرواز های داخلی معادل ریالی آن دریافت می گردد.

7

هزینه خدمات نظارت عالیه  بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی فرودگاههای اختصاصی     مربوط به شرکت فرودگاههای کشور

 

%2بهای برآورد شده

 

%2بهای برآورد شده

 

8

هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه

%2 بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما

%2بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما

 

9

هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی

(AIRPORT SERVICEC CHARGES)

از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی 100 دلار

معادل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

هواپیماهایی که نسبت به  سوار  یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننمایند از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند.

10

 

هزینه حفاظت از هواپیما

برای محافظت از هواپیماهای خارجی در صورت درخواست ذینفع در فضای ایرون (پارکینگ  فضای باز) برای هر ساعت 60 دلار

برای محافظت از هواپیماهایی  داخلی برای هر ساعت معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

 

 

**از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE  CERTTIFCAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد .

 

جدول شماره 4( تعرفه بلیط هواپیما)

ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات

پروازهای بین المللی

پروازهای داخلی

1

کلیه مسافرانی که با تهیه بلیط هواپیما از خدمات  سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی استفاده می کنند.

هر نفر   10 دلار یا معادل ریالی آن با درج در   بلیط هواپیما

هر نفر 70000 ریال با درج در بلیط هواپیما

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *