تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 754660

تاریخ: 07-07-1395

اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


 

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

وزارت راه و شهرسازی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22-6-1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20-5-1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد .

– وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل­ و نقل جاده ­ای) مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ایمن ­سازی، نگهداری وبهره­ برداری شبکه راه­های کشور هزینه نماید.

– سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 به قوت خود باقی است.

محمدباقر نوبخت

شماره:638914

تاریخ:04-05-1395

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28-2-1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 4-9-1394 وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­های حمل و نقل بین المللی به مبلغ دویست (200) ریال به ازای هر تن – کیلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان ایرانی و خارجی جاده ای مشروط به رعایت موارد ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد:

1. اخذ نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­های حمل و نقل بین­ المللی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال به ازای هر تن- کیلومتر به استثناء جاده های روستایی و عشایری توسط وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین میگردد.

2.وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه، ایمن سازی،نگهداری و بهره برداری شبکه راه های کشورهزینه نماید .

3.در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه الزامی است.

4.دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نمایند.

 محمدباقر نوبخت

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *