قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

استفاده از ضریب خرده فروشی به جای ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/1057 تاریخ 1381/02/16

استفاده از ضریب خرده فروشی به جای ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان


 نمونه آرای شعب

شماره: 1057/4/30

تاریخ: 16/02/1381

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490- 27/3/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 223
شماره سرممیزی مالیاتی 220
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان
تاریخ ابلاغ رأی: 9/5/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4512- 4/30- 31/5/80
 
 
خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیات حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر معترضم:
مامورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر ارجاع گردید. اعضاء هیات تجدید نظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مامور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 866 593 227 ریال خرید به هیات گزارش نمود لیکن هیات علیرغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده فروشی لاستیک تشخیص داده اند بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجددا درآمد ناشی از فعالیت بند2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علیهذا بنا به مراتب مذکور و اینکه هیات حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به مفاد مواد 170و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشاء رای نموده و رأی مذکور فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب می باشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم دارم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به لایحه اعتراضیه مودی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علیرغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مودی بر اساس عمده فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات بر اساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده فروشی را به ضریب خرده فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچگونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علیهذا به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد می باشد و این شعبه رأی مزبور را نقص می نماید تا از این جهت مجددا در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *