استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده

استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده


شماره:۴۳۵۷/۵/۳۰

تاریخ:۲۰/۱۱/۱۳۸۰

پیوست:دارد
 
 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
 
نسخه ای از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۳۰۴۳۲/ت۲۵۲۹۰ک مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ در خصوص استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده در آن حسب مورد با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
 
شماره:۳۰۴۳۲/ت۲۵۲۹۰ک
تاریخ:۱۶/۰۷/۱۳۸۰
پیوست:
 
 
وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۰ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از شرکتها تصویب نمودند:
۱- شرکت معادن فاریاب
الف- بدهی شرکت معادن فاریاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت دو سال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد.
ب- مبلغ هشت میلیارد(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام از محل تبصره(۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، با رعایت آیین نامه های اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. مبلغ فوق الذکر تحت نظارت ادارات کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان صرف هزینه های پرسنلی و امور جاری شرکت مذکور گردد.
۲- بدهی شرکتهای الکتریک ایران،رشت،کارخانجات صنعتی آزمایش،ریسندگی و بافندگی زابل،کرپ ناز،سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران و کاغذ سازی نو ظهمور، صنایع کاشان،صنایع اراک،بافکار،کارخانجات تولیدی ممتاز،نساجی قائمشهر،ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز،آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان،قند ورامین، الوان ثابت، صنایع داروی شهید مدرس به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
۳- بدهی شرکتهای الکتریک ایران،رشت،کارخانجات صنعتی آزمایش،ریسندگی و بافندگی زابل،کرپ ناز،گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه،پوشینه بافت ایران،کاغذ سازی نوظهور،صنایع کاشان، صنایع اراک،بافکار،کارخانجات تولیدی ممتازی،نساجی قائمشهر،ریسندگی و بافندگی فرنخ،ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ،آکام فلز،آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین،الوان ثابت و صنایع دارویی شهید مدرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی و مقررت مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد.
۴- بدهی شرکتهای الکتریک ایران،رشت،کارخانجات صنعتی آزمایش،ریسندگی و بافندگی زابل،کرپ ناز،گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور،صنایع کاشان،صنایع اراک،بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز،نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ،ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ،آکام فلز،آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین،الوان ثابت، صنایع غذایی شهید مدرس، به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت بر اساس مقررات مربوط تقسیط گردد.
 
۵- شرکتهای پارسیلون و الیاف
الف- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد.
ب- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت یکسال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد.
 
۶- ایمان سرنگ
الف- بدهی شرکت ایمان سرنگ به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
ب- مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام از محل تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور،با رعایت آیین نامه مربوط به این شرکت ایمان سرنگ پرداخت گردد.
ج- بدهی شرکت مذکور به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت با رعایت مقررات مربوط تقسیط گردد.
 
۷- شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید
الف- بدهی شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
ب- مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال وام از محل تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور،با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید پرداخت گردد.
 
۸- شرکت ذهاب صنعت دالاهو
الف- بدهی شرکت ذهاب صنعت دالاهو به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
ب- مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام از محل تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ذهاب صنعت دالاهو پرداخت گردد.
۹- بدهی شرکتهای پلی مت،مک سینا،نساجی کریشه و الماسه ساز به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
۱۰- شرکت کاشی گیلان
الف- بدهی شرکت کاشی گیلان به بانکها به رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
ب- بدهی شرکت کاشی گیلان به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد در چهارچوب ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد.
ج- مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال وام از محل تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. پرداخت وام یاد شده موکول به افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.
۱۱- بدهی شرکت تولیدی ونوس ساعت به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi