ارسال قانون تسری حکم ماده (191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

ارسال قانون تسری حکم ماده (۱۹۱)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات


شماره:۱۰۷۷۵/۲۱۰

تاریخ:۰۸/۰۴/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۲۱
۸۹
ماده ۱۹۱
م،ت
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ارسال قانون تسری حکم ماده(۱۹۱)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
به پیوست تصویر ماده واحده قانون تسری حکم ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۱۶ مورخ ۲۵/۳/۸۹ به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کـالاهای وارداتـی مـصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱(مـوسـوم بـه تـجـمیع عوارض) اقدام نـمایند،مـشمول حـکم مـاده(۱۹۱) قـانون مـالـیاتهـای مـسـتقـیم مـصـوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:
۲– خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۱
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
شماره:۱۳۹۴۰/۳۷۴
تاریخ:۱۰/۰۳/۱۳۸۹
 
قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم-
مصوب ۱۳۶۶- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
عطف به نامه شماره ۱۶۴۵۶۸/۴۲۳۹۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
 
شماره:۵۵۶۵۲
تاریخ:۲۳/۰۳/۱۳۸۹
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۴۰/۳۷۴مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
 
قانون تسری حکم ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- به مالیاتها
و عوارض کالا و خدمات
 
 
ماده واحده- مـودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
 
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi