ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ مبنی برابطال رأی شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده ۸۱ درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی


شماره: ۱۲۷/۹۷/۲۳۰

تاریخ: ۱۷/۰۹/۱۳۹۷

بخشنامه

 

 

 

۱۲۷

 

۹۷

 

۸۱

 

م

 

 

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

 

 

موضوع

 

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ مبنی برابطال رأی شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده ۸۱  درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

 

 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره۱۶۹۱ مورخ۱/۸/۱۳۹۷ مبنی برابطال رأی شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰  مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

“بر مبنای ماده۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم«درآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی،دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور،صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده،درحالی که مصادیق معاف درماده۸۱  قانون یادشده مشخص شده است وبا توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ به صراحت فروش آب را ازپرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است; مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

 

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

 

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

  بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) :    ندارد               

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۱ ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، ن…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi