قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 230/97/95 تاریخ 1397/06/10

ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور


شماره: 95/97/230

تاریخ: 10/06/1397

بخشنامه

 

 

 

95

 

97

 

147

 

م

 

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

 

موضوع

 

ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور

 

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

تاریخ اجرا: مطابق دادنامه

 

مدت اجرا: نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

بخشنامه منسوخ: (شماره 33319/2070-211 و تاریخ 09/06/1381)

 

 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …

 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *