بخشنامه های مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره د/210/1196 تاریخ 1401/01/16

شماره بخشنامه

1196/210/د

تاریخ بخشنامه

16/01/1401

موضوع بخشنامه

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت مبنی بر ابطال نامه شماره 211-4757 مورخ 1383/12/24 از تاریخ صدور رأی مذکور، برای اجرا ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *