ارسال 4 فقره فرم مالیاتی

ارسال ۴ فقره فرم مالیاتی


شماره:۶۵۷۱۷/۲۱۰

تاریخ:۰۹/۰۹/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۴
۸۸
۲۴۷، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۵۷ و ۲۴۶
م
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
اداره امور مالیاتی استان تهران
اداره امور مالیاتی شهر تهران
اداره کل امور مالیاتی استان ……
موضوع
ارسال ۴ فقره فرم مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ در خصوص آئین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد ۴ فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.
۱- برگ تشخیص مالیات مشاغل
۲- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
۳- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
۴- برگ اعتراض مودی
 
 
امیر حسن علی حکیم 
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی ×      2- خارجی ×
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مالیاتی – تلفن: ۳۹۹۰۳۸۳۰
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ
مدت اجرا: —
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۱۱۷۳۰۰
تاریخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۷۲
۸۷
۲۴۴
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل دادرسی مالیاتی
به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره برداری و اجراء ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:         2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تلفن:۳۳۹۴۷۷۹۶
تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
 ماده ۲۳۸ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از …
 ماد ه ۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
 ماده ۲۵۷ ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع…
 ماده ۲۴۶ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده ‌اداره امور ما…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi