ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱راجع به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم


 

شماره: ۱۱۶۶۰ /۲۳۰/د

تاریخ: ۳۰/۰۴/۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

۰۴۶

۹۲

۲۰۲

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 

ادارات کل امور مالیاتی              

موضوع

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱راجع به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد.

۱-  نظربه اینکه بخشنامه شماره۱۸۸۷۱مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ می باشد به موجب رأی شماره ۷۳۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد .

۲- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند.

۳-  مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مدیرانی هستند که وفق مادتین ۱۳۵ و ۱۴۲قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره ۱۳۵۴۳/۴/۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

 

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا : لازم الاجرا شدن قانون

مدت اجرا : نامحدود

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ :

فیزیکی/سیستمی

* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۳۶۸ با  دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 

         

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi