قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برعدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 230/97/64 تاریخ 1397/05/02

ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور


شماره: 64/97/230

تاریخ: 02/05/1397

بخشنامه

 

 

 

64

 

97

 

148

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 08/02/1397 ارسال گردیده است.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

 

مدت اجرا:نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): ندارد

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *