موضوع

ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان

ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان


 نمونه آرای شعب

شماره: 9026/4/30

تاریخ: 08/11/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 57- 26/1/80

مربوط به مالیات: ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 112
شماره سرممیزی مالیاتی 110
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان
تاریخ ابلاغ رای: 29/3/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3461- 4/30 30/4/80
 
 
خلاصه واخواهی: احتراما با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر1- به سبب عدم رعایت بخشنامه و مقررات قانون2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را داشته به استحضار می رساند:1- بند یک: مامورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 ق.م.م می بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیات بدوی شرکت ننموده است.بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیز کل مالیاتی نیز آن را تائید نماید.( اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخشنامه شماره 8820 مورخ 2/3/75 به تایید ممیز کل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمی بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می شد. 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتا نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکتها،ارزش سهام را بیشتر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده اند. عمده اعتراض در خصوص تعیین ارزش سهام متوفی می باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سر ممیزی مالیات بر درآمد شرکتها استعلام نموده لیکن متاسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصا اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجددا توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار(اکثریت) مورد تایید هیات بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیات تجدید نظر،هیات گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رای بدوی در این موردرا تایید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلا بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علیهذا به دلیل عدم رعایت بخشنامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار( اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکتهای متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مزبور بر اساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان،مجددا قرار کارشناسی صادرنموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رای ذکرگردیده، ارزش سهام مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان را از این جهت مردود شناخته و رای لازم صادر نموده است علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رای مزبور را اعلام می دارد. ضمنا با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحا دفاع نموده( اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررات قانونی می باشد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها