بخشنامه شماره 211/3931/72244 تاریخ 1383/09/02

ارائه فهرست فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27

ارائه فهرست فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27


شماره: 15051/1311/213

تاریخ: 02/09/1383

پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی 
هیأت عالی انتظامی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
پیرو بخشنامه شماره 1349-58-213 مورخ 7/2/1383 به پیوست مجموعه فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.
 
 
علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی
 
فهرست فرمهای مالیاتی اصلاح شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرایی ماده 219
 
ردیف
شرح
ردیف
شرح
1
2
3
 
4
5
 
6
 
 
7
8
9
برگ ارزیابی املاک ( مالیات بر ارث)
فرم استعلام در اجرای مواد 34و231
گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارث
برگ تشخیص مالیات بر ارث
گزارش محاسبه مالیات در اجرای مقررات ماده 158
فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس
برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
برگ مالیات قطعی
 
10
11
12
13
14
15
 
16
17
18
19
 
برگ اجرائی
آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(پنج نمونه)
برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی
دستور بازداشت اموال
گواهی موضوع ماده 187
قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186
قبض پرداخت مالیات خروج از کشور
قبض پرداخت مالیات (تجمیع عوارض)
قبض پرداخت عوارض(تجمیع عوارض)
قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقیله موتوری
تهیه و تنظیم: دفتر خدمات مالیاتی                                           معاونت فنی و حقوقی
 
 
شماره:1349/58/213
تاریخ:07/02/1383
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
دفتر                                          
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم (حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ……….) استفاده گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “ارائه فهرست فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید