بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …

ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …


شماره:24132-200/ص

تاریخ:28-12-1392

پیوست:

 

بخشنامه

 

130

92

ماده 111

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …

به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده111قانون مالیاتهای مـستقیـم،ادغـام یا تـرکیب شـرکت ها مـشروط بـه تحصیل مجوز قانونی آن شـده است.نـظر بـه اینـکه در خـصوص مـجوز مـزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد:

مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،« ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده)و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است…» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تـاریـخ اجـراء:مطابق بخشنامه

مدت اجراء:مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

         

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 111 – شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمو…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *