نمونه ای از آرا شعب

اجرای مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/4075 تاریخ 1382/05/15

اجرای مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران


شماره: 4075/201
تاریخ: 15/05/1382
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 652- 12/5/81
مربوط به مالیات اجاره املاک
سال عملکرد: 71 لغایت 78
شماره حوزه مالیاتی 1342
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رای: 5/6/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 5636- 201- 3/7/81
 
 
خلاصه واخواهی:رای شماره 9992- 4/30- 26/9/76 شورای عالی مالیاتی دال بر عدم اعتراض و مبنی بر قبول مالیات می باشد،در این مورد من اصلا مالیات را قبول نداشته به همین دلیل به کمیسیون رفته بودم اینجانب در هیچ مرحله تمامی مالیات را قبول نکرده و در هیچ جا قبولی خود را اعلام ننموده ام و مجبور به پرداخت مالیات آن هم به حساب قطعی شده ام که کار سریع تر حل شود زیرا تحت فشار خریداران آپارتمانها بودم و اعتراض خود را طی نامه ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی تسلیم و 5 واحد آپارتمانها منتقل و یک واحد دیگر به انضمام مغازه به علت اختلاف مساحت هنوز به نامبرده منتقل نشده که همگی دارای رای الزام به تنظیم سند قطعی در دست داشته اند.
رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی چنانچه مایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد،می تواند با پرداخت مالیات مورد قبول و سپردن معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله را دریافت نماید. در حالیکه محتویات پرونده حاکی از آن است که مودی تمامی مالیات را به حساب قطعی پرداخت نموده است و مستنداتی دال بر باقی بودن به اعتراض در تاریخ پرداخت در پرونده مشاهده نمی شود. بنابراین پرداخت تمامی مالیاتهای مورد مطالبه به هر دلیل به حساب قطعی درحکم قبولی مالیات بوده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *