موضوع

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد


 

شماره: 7156/201
تاریخ: 25/08/1381
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2/541- 13/5/80
مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 643
شماره سرممیزی مالیاتی 64
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان(مشهد)
تاریخ ابلاغ رای: 23/5/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4926- 4/30- 17/6/80
 
 
خلاصه واخواهی: حق کسب و پیشه و سر قفلی یکباب مغازه محل کسب مشترک موکلین اینجانب         در خیابان امام خمینی کوچه اداره ثبت اسناد معروف به مجموعه سابق تجاری مرمر که در محدوده طرحهای اجرای تعریض خیابان امام خمینی و نوسازی و بازسازی محلات قدیمی و فرسوده شهر مشهد بوده است                   از طریق مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده، با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی و دلائل قانونی ارائه شده، دریافتی موکلین اینجانب از بابت واگذاری حقوق خود از مصادیق ماده واحده 1724 الحاقی به ماده 70 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با عنایت به اینکه مجری و متولی پروژه و همچنین مجوزها و       موافقت های صادره از طریق مراجع قانونی ذیربط برای شهرداری و به نام شهرداری مشهد بوده است و خرید سر قفلی نیز توسط شهرداری انجام گرفته است، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ملاک قرار دادن میزان مالکیت شهرداری از عین که با شرکت سرمایه گذاری مسکن مشاعا مالک می باشند، نصف از سرقفلی دریافتی موکلین اینجانب را مشمول معافیت دانسته است. لذا آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی را مغایر با مفاد ماده واحده صدرالاشاره می داند و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها درخواست تجدید رسیدگی دارد.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید:
به موجب نص صریح ماده 70 اصلاحی مورخ 26/9/79 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه برای ایجاد یا توسعه ی مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل … وجوهی       از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی پرداخت شود از مالیات نقل و انتقال معاف است. نظر به اینکه مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که به موجب گزارش شماره 57964 مورخ 3/10/79(برگ 35 پرونده) اعلام داشته است که شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت یک شخص حقوقی خصوصی اداره می گردد و کارشناس مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر طی گزارش شماره 23311 مورخ 24/4/80 و با استناد به اسناد و مدارک ضمیمه آنها(برگهای 57 تا 61 پرونده) اعلام داشته است که ملک مورد انتقال بالمناصفه به شهرداری مشهد و شرکت سرمایه گذاری           واگذار شده است،از آنجا که طبق رای صادره معافیت مالیاتی مربوط به معاملات سهم شهرداری مرعی بوده و معاملات شرکت اخیرالذکر به دلیل آنکه جزء اشخاص موضوع ماده 70 فوق الذکر نبوده مورد تائید قرار نگرفته است،لذا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق مقررات قانونی انجام گرفته و خللی به آن وارد نیست و ضمن استواری رای مورد واخواهی رد شکایت آقای وکیل مودی را اعلام می دارد.
 
عباس رضائیان
روح ا…باباسنگانی
علی عزیزی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها