اجرای مفاد ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان اصفهان

اجرای مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان اصفهان


 نمونه آرای شعب

شماره: ۱۰۵۷۶/۴/۳۰

تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۰

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۵۵/۱۰- ۱۲/۲/۸۰

مربوط به مالیات مشاغل پیمانکاری

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۳
شماره حوزه مالیاتی ۲۰۰۶۳۴
شماره سرممیزی مالیاتی ۲۰۰۶۳
اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۳/۴/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۳۷۳۳- ۴/۳۰- ۳/۵/۸۰
 
خلاصه واخواهی: اینجانب در سال ۱۳۷۳ هیچگونه فعالیتی نداشته و درآمدی نیز نداشته ام و مبلغی که در سال ۱۳۷۳ توسط سازمان میادین به عنوان ۵% مالیات مکسوره به اداره دارائی پرداخت گردیده مربوط به درآمد دریافتی در سالهای ۷۱و۷۲ بوده که سازمان طرف قرارداد دیرتر از موعد قانونی در سال ۱۳۷۳ پرداخت نموده است بنابراین با توجه به اینکه مالیات متعلق به سالهای ۷۱و ۷۲ طی برگهای تشخیص صادره مطالبه شده و پرداخت گردیده مطالبه مجدد مالیات درآمدهای مذکور تشخیص مضاعف می باشد. در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اظهارات اینجانب رسیدگی نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و معافیت از پرداخت مالیات مورد مطالبه را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به حکایت پرونده امر، حوزه مالیاتی بر مبنای قبض پرداخت مالیات شماره ۶۱۶۶۷۷- ۱۰/۱۱/۷۳ به مبلغ ۹۲۵ ۷۰۷ ۱۴ ریال و دو فقره قبض پرداخت مالیات دیگر(برگهای ردیف ۷و۸و۹ پرونده مالیاتی) مجموعا به مبلغ ۳۵۰ ۳۱۸ ۱۵ ریال و مقداری فعالیت غیر دولتی نامشخص برخلاف ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مودی را در سال ۱۳۷۳ به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۸۰ ریال تعیین نمود و با اینکه اقدام حوزه مالیاتی مورد اعتراض مودی قرار گرفته و مودی اعلام نموده که در سال ۱۳۷۳ فعالیت و دریافتی نداشته است و طبق نامه های شماره ۲۵۴۰-۲۳/۷/۷۹ و ۱۱۳۱-۳-۱۷/۴/۸۰ سازمان میادین و مشاغل(برگهای ردیف ۶و ۳۴و ۳۵ پرونده مالیاتی) نیز به مبلغ ۹۲۵ ۷۰۷ ۱۴ ریال مالیات پرداخت شده در سال ۱۳۷۳ بابت ۵% مالیات مکسوره از مبلغ ۵۰۰ ۱۵۸ ۲۹۴ ریال ناخالص دریافتی مودی در سالهای ۷۱ و ۷۲ میباشند مع الوصف کارشناس مجری قرار صادره از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دریافتیهای مذکور را در دریافتی سال ۱۳۷۳ قلمداد و با توجیهات غیرموجه درآمد مشمول مالیات مورد رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیر مغایر مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مبنای گزارش مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق شکایت مودی وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراض مودی رسیدگی و رأی قانونی صادر گردد.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi