موضوع

اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای مفاد ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی


 نمونه آرای شعب

شماره: ۱۰۴۸۶/۲۰۱

تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۳۰۱- ۳/۸/۸۰

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶- ۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۹۲۱۱- ۱۴
شماره سرممیزی مالیاتی ۹۲۱- ۱۴
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاء الدین
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۴/۸/۱۳۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۵۵۲/۴/۳۰- ۱۷/۹/۸۰
 
خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی شماره ۳۰۱ مورخ ۳/۸/۸۰ هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع عملکرد ۷۶ و ۷۷ پرونده داروخانه آقای دکتر             به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم.
۱- به موجب تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۸ / ت/ ۴۱۹/ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۳ هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره ۱۴۸۴۴/۴/۳۰ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخشهای محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی باشد.
۲- به موجب بند ب تصویب نامه هیات وزیران فوق الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذیصلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مالیات بر درآمد معاف می باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد بنابراین با توجه به بند ۱ تصویب نامه شماره۳۰۳۳۸/ ت / ۴۱۹/ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۳ هیات محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد ۹۹۷ دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها برابر بند ۲ تصویب نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره مند می گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات عملکرد سالهای ۷۶و ۷۷ موجه و قانونی نمی باشد و از این حیث شکایت آقای ممیز کل از رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وارد می باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون پیش گفته احاله می نماید.
 
محمدعلی تراب زاده
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi