اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای مفاد ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی


 نمونه آرای شعب

شماره:۸۱۸۱/ ۲۰۱

تاریخ: ۲۶/۰۹/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۳۰۰- ۳/۸/۱۳۸۰
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۷و ۷۶
شماره حوزه مالیاتی ۹۲۱۱- ۱۴
شماره سرممیزی مالیاتی ۱۴۹۲۱
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی(اداره امور مالیاتی قره ضیاءالدین)
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۴/۸/۱۳۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۵۲۰- ۴/۳۰- ۱۷/۹/۱۳۸۰
 
خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به مالیات سالهای ۷۶ و ۷۷ آقای دکتر                       به دلایل زیر معترض می باشد: ۱- در رای اکثریت شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۸/۸۰ آقای                     هم به عنوان مودی و هم به عنوان نماینده نظام پزشکی شرکت داشته که از نظر قانونی با بند(و) ماده ۹۱ آئین دادرسی منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد و                     آقای                 نمی توانسته به عنوان نماینده نظام پزشکی به نفع خود رای صادر کند.
۲- به موجب تصویب نامه هیئت وزیران در مناطقی که در آنها شهرداری ایجاد شده باشد آن مناطق از لیست فهرست مناطق محروم خارج می شوند بنابراین بخش قره ضیاءالدین با داشتن چندین سال سابقه شهرداری و بخشداری از لیست مناطق محروم خارج است.
۳- فهرست مناطق محروم که از طرف مراجع ذی صلاح اعلام می گردد فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی بوده و معافیت مالیاتی تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم از مالیات معاف است و فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مذکور در آغاز هر برنامه به تصویب هیئت وزیران می رسد بنابراین و با توجه به اینکه طبق بند۱ تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۸/ ت ۲۱۹هـ مورخ ۲۰/۱/۷۳ هیئت محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد ۹۹۷ دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها منجمله شهر قره ضیاءالدین جزء نقاط محروم مذکور محسوب نشده اند. لذا اعطاء معافیت موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات سالهای ۷۶ و ۷۷ موجه و قانونی نبوده و از این حیث شکایت آقای ممیز کل مالیاتی وارد می باشد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مبادرت به صدور رای نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi