اجرای معافیت مندرج در ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

اجرای معافیت مندرج در ماده ۸۱ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان


 

شماره: ۴۱۵۸/۲۰۱
تاریخ:۱۹/۰۵/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۲۳۴-۲۴/۱۲/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۲۵۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۵۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان
اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۸/۱/۸۲
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۵۸-۲۰۱-۸/۲/۸۲
 
خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر وایجاد صنایع وفرآورده های وابسته است. بر اساس ماده ۸۱ ق.م.م طبعا فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی باشد لذا با عنایت به ماده ۲۵۱ تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره ۳۱۶۵۰-۲۸/۸/۷۰ نظر به شمول معافیت ماده ۸۱ قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده داده اند.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد بند (ش) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸، شرکت مودی را مشمول معافیت های مندرج در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخشنامه شماره ۸۵۳۰-۲۷/۲/۸۲ لغو معافیتهای مالیاتی صرفا ناظر به لغو آن دسته از معافیتهای مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است ولذا شامل معافیتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند (منجمله معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی) نمی باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین ومقررات موضوعه نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون یاد شده احاله می نماید تا بر اساس بخشنامه مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi