اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: قزوین

اجرای ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: قزوین


 

شماره: ۵۳۱۴/ ۲۰۱
تاریخ: ۳۱/۰۶/۱۳۸۱
پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۸۵۱ و ۸۵۲- ۱۶/۹/۸۰
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۹
شماره حوزه مالیاتی ۵۴۳
شماره سرممیزی مالیاتی ۵۴
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین(اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین)
تاریخ ابلاغ رای: ۲۹/۷/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۰۶۷- ۳/۹/۸۰
 
خلاصه واخواهی: همانطور که استحضار دارید دریافت مالیات فرع بر کسب درآمد است بدین معنی که هر فردی که در انجام معامله ای منتفع گردد بایستی نسبت به درآمد بدست آورده مالیات پرداخت نماید.اینجانبان هر کدام سه دانگ ملک و سرقفلی دو باب مغازه از یک پلاک را با پلاک دیگر که همجوار ملک مزبور می باشد و از نظر مساحت با یکدیگر مساوی بوده اند صلح نموده ایم و هیچکدام هیچگونه نفعی از این معامله نبرده و پولی بین ما رد و بدل نشده است یعنی هیچگونه درآمدی برای هیچکدام از ما بوجود نیامده است. طبق قانون مالیاتهای مستقیم ما باید فقط مالیات نقل و انتقال آنهم با نرخ ارزش معاملاتی املاک پرداخت نمائیم نه مالیات حق واگذاری، لذا نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشیم.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه حق واگذاری محل متعلق به هریک از متصالحین توام با عین ملک به موجب سند صلح معوض واگذار گردیده و مالیات نقل و انتقال قطعی هر دو ملک طبق ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم وصول و مالیات حق واگذاری محل آنها نیز برابر مقررات وفق جزء(ب) بند ۲ بخشنامه شماره  17758/ 1258-5/30 – ۲۳/۴/۷۱ معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و تشخیص و مطالبه گردیده است و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به اظهارات مودی ضمن تعدیل رقم ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با صدور چند فقره قرار تحقیق به اظهارات مودیان رسیدگی و با تعدیل مجدد مبلغ حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده است، علیهذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض آراء مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi